Jämför Elpriser med Elskling

Att jämföra elpriser är något som alla borde göra inför det att man ska bli kund hos ett visst företag och teckna ett elavtal hos dem. Trots att många företag idag erbjuder rätt bra elpriser finns det ofta ett par alternativ som är bättre än de andra. Detta också beroende på vad just du är i behov av och efterfrågar. Oavsett var, när och hur du vill teckna ett elavtal bör du ta del av vår text nedan för att få en tydlig bild av hur du jämför elpriser på bästa sätt för att hitta det alternativ som är bäst för dig!

Elskling elavtal

Elpriser och elavtal kan variera mycket från ett svenskt energibolag till ett annat och du har rätt att välja vilken elavtal du vill ha. Det är därför elskling finns för att jämföra alternativen åt dig! Elsklings mål är att hjälpa dig att jämföra marknadens bästa elerbjudanden och hitta rätt produkt för dina behov.

Nu när priserna är skyhöga i hela landet kan det vara värt att även prova vår nya samarbetspartner elmarknad.

Läs mer om elmarknad i vårt inlägg här!

 

Varför jämföra elpriser med Elskling?

Precis som med allt annat så är det ett faktum att olika elbolag och företag inom branschen erbjuder olika utbud. Detta innebär såklart även att de har olika priser på sina produkter och tjänster. Du som vill teckna ett elavtal hos ett elbolag kan med andra ord vinna väldigt mycket på att jämföra de olika priserna för att se vilket alternativ som passar dig bäst hos Elskling.

Detta kommer du framförallt kunna spara in en del på om du använder väldigt mycket el i den bostad, det kontor eller den lokal det gäller. Ju mer el du använder desto mer kan du ju få komma att betala om du väljer ett elavtal som inte är förmånligt och passande just i förhållande till din förbrukning.

Beroende på situation, användning, lokal och liknande kan frågan om vad som är bäst variera – det elavtal som innebär att ett visst hushåll kan få det billigaste elpriset behöver inte vara det som gör att just du får det billigaste elpriset. Vilket som är det bästa elavtalet för dig kan du bland annat få väldigt bra koll på hos elskling.se.

Beräkningar visar att kärnkraft, med eller utan skatter, vanligtvis är mer kostnadseffektiv än vindkraft.

Under vissa omständigheter där diskonteringsräntorna är högre kan dock landbaserad vindkraft vara billigare jämfört med till och med en EPR-reaktor när skatten inte är inräknad. Och om subventioner från elcertifikat tas med i beräkningen för vindkraft så överstiger den både kostnaderna för EPR- och AP1000-reaktorer totalt sett.

Havsbaserade vindkraftverk som producerar 100 MW energi är, med hänsyn tagen till subventioner och skatter, jämförbara i kostnad med en EPR-reaktor. Storskaliga anläggningar till havs förblir de dyraste, oavsett om skatterna är inräknade eller inte – och AP1000-kärnreaktorn framstår som det billigaste alternativet i de flesta scenarier.

Vindkraften har tyvärr några stora komplikationer när det gäller fluktuationer i produktionen. Om vindkraften används i stor skala måste betydande förstärkningar och reglerande energi sättas in i nätverken. Dessutom minskar tillgängligheten under kalla vinterdagar när efterfrågan på el är som störst.

När det gäller kärnkraftskällor krävs ytterligare kostnader både före och efter användningen; denna kostnad varierar mellan 0,06-0,08 SEK/kWh sammanlagt för inköp samt förvaltning av förbrukade bränsleceller.

vindkraft
kärnkraft

Sammanfattningsvis står det klart att kärnkraft är det mest kostnadseffektiva alternativet om man bortser från skatter och subventioner. Vindkraftverk till havs kan vara jämförbara i pris med en EPR-reaktor, men kräver en betydande förstärkning av elnäten för att garantera stabiliteten. Kärnkällor kräver i jämförelse ytterligare kostnader före och efter användningenmen har fördelen att de ger en tillförlitlig och jämn energiproduktion. När subventioner och skatter inkluderas i beräkningen för vindkraft blir den dock ett mer kostnadseffektivt alternativ totalt sett än kärnkraft. Detta innebär att båda alternativen bör övervägas för att tillhandahålla den mest effektiva energikällan.

Se diagram och hela projektet hos Göteborgs Universitet!

Tips det finns elavtal som enbart är specialiserade på kärnkraft som exempelvis Kärnfull energi och elavtal som enbart är specialiserade på förnyelsebar energi och 100% vindkraft som Telge Energi.

Att tänka på då du ska jämföra elpriser

Vill du hitta det elbolag och elavtal som är det bästa alternativet för dig? Då är det som sagt smart att jämföra olika alternativ för att hitta det som både passar dig och dina behov bäst och det som är det mest prisvärda alternativet.

Nedan listar vi de viktigaste faktorerna som du bör tänka på och ta ställning till i samband med dina jämförelser med Elskling:

Bindnings- och uppsägningstid?

Något som kan vara väldigt avgörande för dina elkostnader är vilken bindnings- och uppsägningstid du kan tänka dig att acceptera från elbolaget du väljer att skaffa elavtal hos.

Ränta

Vilken uppsägnings- och bindningstid som är bäst har i sin tur att göra med vilken typ av ränta du valt, det vill säga fast eller rörlig. Om du valt ett elavtal med rörlig ränta bör uppsägnings- och bindningstiden vara kortare.

Har du ett befintligt elavtal?

Om du ska byta elavtal och därmed måste säga upp det gamla inför att du startar ett nytt bör du se över villkor för det gamla elavtalets uppsägnings- och bindningstid. Detta så att dessa datum inte står i vägen för att du ska kunna komma igång med ditt nya, eller så att du riskerar att säga upp det gamla elavtalet för tidigt.

Elmätare

Elpriser och erbjudanden kan variera beroende på var du befinner dig i Sverige. När du jämför priset är det viktigt att ta hänsyn till om du kommer att ha en förbetald elmätare installerad i ditt nya hem eller inte. Om så är fallet ska du se till att fråga företaget om huruvida de erbjuder en installationsavgift eller inte, hur mycket el du faktiskt kommer att kunna köpa med mera.

Tilläggskostnader?

Något som är bra att se över innan du bestämmer dig för att teckna ett elavtal är hur det ser ut med olika tillägg. Om du till exempel vill att elavtalet ska ingå i din försäkring, eller om du vill ha ett trygghetspaket – kostar det extra då? Eller ingår sådant i avtalet? Tilläggskostnader kan bli rätt dyra om.

Företaget i sin helhet

Sist men inte minst vill vi tipsa dig om att tänka på att elpriserna i ett elavtal inte är det enda du ska basera ditt val av elbolag på. Det är nämligen även viktigt att du väljer ett bolag som hanterar dig som kund, dina ärenden och behov på ett bra, tryggt sätt.

stamnätet genom sverige

Vilket elavtal ska jag välja?

Att räkna in de olika faktorerna som vi gick igenom ovan då du ska jämföra olika elbolag, elavtal och elpriser kan vara lättare sagt än gjort. Idag finns det så otroligt många olika alternativ att vända sig till att man rent ut sagt kan bli mer förvirrad än lättad.

Det är just av den anledningen som det är så otroligt smidigt att använda sig av tjänster som elskling.se. Hos elskling.se kan du snabbt och enkelt jämföra elpriserna mellan Sveriges alla elhandelsbolag så att du på ett tryggt och bekvämt sätt kan hitta det bästa alternativet för dig!

Sammanfattning

Som du ser finns det mycket information att ta del av och det kan vara svårt att avgöra vilket elbolag som erbjuder det bästa priset. Om du letar efter en låg avgift har dock våra goda vänner hos elskling redan gjort det komplicerade arbetet med att jämföra elpriserna åt dig. Den goda nyheten är att de ger dig offerter från företag i hela landet, vilket hjälper dig att få bästa möjliga pris utan några problem alls.