Vad Är Bergvärme Och Jordvärme? Hur Fungerar Bergvärme Och Jordvärme?

Skapad av: elkoll.
Publicerad den: 5 september, 2020

bergvärme, jordvärme och markvärme

Bergvärme kan sänka dina uppvärmningskostnader med upp till 80%

I och med att det finns massor med olika sätt att värma upp ett hus, så kan det vara ett problem att göra det bästa valet av energikälla. Här finns det biogas, fossila bränslen, solpaneler, vattenkraft. 

En del människor vet inte ens vilka källor deras elbolag tar sin kraft ifrån. 

Idag är det viktigt att vara miljömedveten och göra de rätta valen. Något som också finns är bergvärme. Bergvärme handlar om en förnybar energikälla, där du också kan tjänar pengar i längden. 

I början kan bergvärme vara en dyr investering, men på lång sikt kommer din kostnad för uppvärmning att sjunka kraftigt. Här ska du få läsa om vad bergvärme är och hur jordvärme fungerar och vad en bergvärmepump är.

fördelar

Fördelar med Greenely

  • Kan användas för hela husets behov av värme och vatten.
  • Fungerar oavsett storlek på byggnader eller tomter.
  • Erbjuder en mycket stor ekonomisk fördel och besparing.
  • Fungerar med motsatt verkan och kan kyla ned byggnader under sommaren.
  • Du får ett mycket miljövänligt, underhållsfritt och bekvämt system.
  • Tysta, diskreta och säkra.
nackdelar

Nackdelar med Greenely

  • Vid driftstörningar i elleverans slutar din bergvärme att fungera.
  • Mera buller från din bergvärmepump än fjärrvärme, men mindre buller än andra pannor.
  • Kostsamt att installera.
  • Om det är långt ner till berggrunden kan det bli problematiskt att borra och leda bergvärmen

Vad är bergvärme?

När du ser ordet bergvärme från det tekniska perspektivet, är detta ett system för uppvärmning av hus, hem och andra byggnader. När det ska förklaras för den oinvigda vad bergvärme egentligen är, så måste detta förenklas lite grann. I detta fall handlar det om något som kallas för geoenergi. Detta står då för all den förnybara och miljövänliga energi som kan tas från berg, sjöar, hav och mark. I detta begrepp ingår både värme och kyla, som också vid vissa fall kan benämnas som en form av energi.

Med bergvärme handlar det om att använda den värme som som solen lagrat i berggrunden, på exakt samma nivå som grundvattnet, dvs ett djup på 50–200 m. Här nere är värmen på mellan 2 och 8 grader.

Värmen överförs sedan genom köldbärarvätska som slangen till berget är fylld med. För att energi och värme ska kunna utvinnas på detta sätt krävs också en kompressor. Med hjälp av kompressorn, så komprimeras sedan gas som erhållits från berggrunden och gasen blir varmare för att kunna ledas ut i byggnaden.

När vi talar om bergvärme och jordvärme, så är detta bara två ord för precis samma sak. För att du överhuvudtaget ska kunna utnyttja jordvärme, måste du komma åt denna direkt från berggrunden. Med det sagt så måste således en rad hål att borras. Detta då du måste komma ned till den energikälla du vill använda. Efter detta ska således rör placeras i dessa hål och sedan fyllas upp med mark och singel runtom. Den bästa effekten av bergvärme uppnås genom att borra hål utefter lång sträcka. Detta för att se till att energin som kan utvinnas, når upp till det behov som finns.

Ett enda hål kan i vissa fall leverera stora mängder av den energi som krävs.  Energin utvinns ur berggrunden genom att nedkyld vätska flyter genom de monterade rören som sedan värms upp av grundvattnet.

Bergvärme handlar helt enkelt om att bergets grundvatten värmts upp av solljuset, som sedan också har avspeglat sig genom att lagras i berggrunden.

Genom att det också finns tillgång till stora volymer grundvatten i den svenska berggrunden, blir således bergvärmen något som effektivt kan värma upp eller kyla ner hem och hus året runt.

hur fungerar bergvärme

Det finns också två olika typer av bergvärme. Den ena formen av bergvärme är den traditionella, som inte nyttjar geotermisk energi. Denna bergvärmen är den mest förnybara och miljövänliga.

I Sverige används denna bergvärmen och den värmer upp många svenska hus och byggnader. På olika platser i världen där jordskorpan är tunn, utnyttjas geotermisk energi som bergvärme och markvärme. Några exempel på detta är Kenya, Island och El Salvador där delar av deras elproduktion kommer från geotermisk energi.

När priserna är skyhöga i hela landet kan det vara värt att prova vår nya samarbetspartner elmarknad.

Så fungerar jordvärme

När vi talar om bergvärme och jordvärme, så är de i praktiken samma sak, då de hämtar energin från samma energikälla, dvs solen som lagrat sin energi. Fast några viktiga skillnader finns mellan bergvärme och jordvärme. Exempelvis kan du inte använda jordvärme för att kyla ner huset under sommaren, eftersom temperaturen i marken är för hög. Jordvärme tas inte från berget, utan från markens ytskikt.

För att du överhuvudtaget ska kunna utnyttja jordvärme, måste du gräva ner en kollektorslang i marken på minst 250 kvm upp till 400 kvm. Kollektorslangen behöver vara 400-500 m lång. 

Efter du har grävt ner kollektorslingan så ska slangen fyllas med köldbärarvätska.

Den bästa effekten av jordvärme uppnås genom att gräva utefter en större yta. Detta för att se till att energin som kan utvinnas också når upp till det behov som finns.

Utgrävningen brukar vara mellan 80-150 meter djup. Sedan utvinns energin genom att nedkyld vätska flyter genom den nedgrävda kollektorslangen och värms upp av marken.

För att energi och värme ska kunna utvinnas på detta sätt krävs också en kompressor. Med hjälp kompressorn så kan gas komprimeras som erhållits från marken, vilket gör att gasen blir varmare.

I kollektorslingan cirkulerar med andra ord vätska som värms upp av jordvärme lagrad från solen. Sedan går den uppvärmda köldbärarvätskan till byggnaden och
värmen kan distribueras ut i byggnaden med hjälp av kompressorteknik. När värmen från kompressortekniken har använts klart så pumpas sedan vätskan ner under marken igen.

Jordvärmepump och Bergvärmepump

jordvärmepump

När allt är klart behövs sedan en jordvärmepump, eller en bergvärmepump.

De här värmepumparna fungerar på liknande sätt förutom att jordvärmepumpen har den långa kollektorslangen beskriven tidigare kopplad till sig.

Både bergvärmepumpen och jordvärmepumpen har sedan en kondensor som avger den komprimerade värmen som erhållits från marken eller berggrunden till det vatten som cirkulerar i olika hus och byggnaders värmesystem.

Värmepumpen använder el för sin kompressor och använder el för att pumpa vatten genom sina ledningar. Men det mesta av den energi som överförs till byggnaden överförs från marken och denna energi är gratis. Därför är en värmepump mycket effektiv för att ger mer värmeenergi än den använder för att utföra det arbete som krävs. 

Investera i en bergvärmepump

Att investera i en bergvärmepump är ett mycket klokt val på sikt. Att borra hål och att investera i en bergvärmepump är relativt stora kostnader.

Hur som helst är detta något du får tillbaka mångdubbelt utslaget på alla de år som detta system värmer upp ditt hem och ditt vatten. Här handlar det ofta om att du sparar upp till 70-80% av dina uppvärmningskostnader i jämförelse med fossila bränslen.

förnybar energi

Utöver detta har du också valt den rätta vägen för att värna om vår natur och den planet vi alla lever på. Att investera i en bergvärmepump gör dig till en dubbel vinnare. Här tjänar du inte bara pengar på detta i längden, utan du blir också en av de i ditt kvarter som kan ståta som miljövän. Helt enkelt bättrar du på både din ekonomi och ditt rykte genom att satsa på bergvärme eller jordvärme.

Valet av bergvärme och bergvärmepump eller jordvärme och jordvärmepump

Precis som med de flesta populära energikällor, är det många som tävlar om att vara bäst och ge de billigaste alternativen.
Andra kostnader utanför själva installationen och valet av bergvärmepump eller jordvärmepump kommer dock inte alls att vara stora, så det gör det ganska så enkelt att jämföra priserna.
luftvärmepump
Precis som med solcellspaneler så har du liksom skapat din egen energikälla. Det viktiga är ditt val av bergvärmepump eller jordvärmepump. Service och garanti är viktiga parametrar som du bör kontrollera noggrant, samt att du kan lita på den som har tillverkat din värmepump
Givetvis är det så att kostnaden på en bergvärmepump eller jordvärmepump kan variera kraftigt. Dock är detta inget som du ska lägga så mycket vikt på. Här är det bättre att satsa på kvalitet och service. Du tjänar alltså på att kanske betala några extra tusenlappar i början. På så sätt kan du få ett underhållsfritt system som är av hög kvalitet och som du kommer ha stor nytta av under många år.
När du sedan ser de positivt resultaten av mycket lägre månadskostnader för din uppvärmning. Ja, då kan du börja tänka på allt annat du kan göra med ditt hus för de pengarna..

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *