Telge Energi

Skapad av: elkoll.
Publicerad den: 2 april, 2021

telgeenergi förnybar energi

Telge energi erbjuder endast helt ren och förnybar el. Det innebär att elen kommer från sol, vind och vatten – det vill säga förnybara energikällor. Hos Telge energi kan du välja mellan tre olika elavtal, beroende på vilket som passar bäst för just dig och vad du själv föredrar. Avtalen du kan välja mellan är rörligt elavtal, vinteravtal och fast elavtal. Dessa har olika villkor, och passar bra för olika personer.

Rörligt elavtal

Ett rörligt elavtal innebär att priset för elen följer utvecklingen på börsen, och på så sätt är dyrare ibland och billigare ibland. Man har sett att detta är ett bra val för den med en liten elförbrukning, till exempel ett mindre hushåll eller en lägenhet.
När det gäller rörligt elavtal så är detta ofta det billigaste alternativet över tid. Priset styrs av utbud och efterfrågan, vilket innebär att elen oftast är billigare på sommaren och dyrare på vintern.
Detta är alltså ett bra val för den som har en låg elförbrukning, för den som vill ha det alternativ som blir billigast i längden eller för den som har en hög elförbrukning men är flexibel och kan ta att elpriset kan bli högt ibland.

När priserna är skyhöga i hela landet kan det vara värt att prova vår nya samarbetspartner elmarknad.

Vinteravtal

Det här är ett populärt val, som är en kombination av rörligt och fast elavtal. Med ett vinteravtal har du fast pris under vintern, och rörligt under sommaren.
Med ett vinteravtal behöver du inte oroa dig över elpriset under vintern, då elen ofta blir dyrare, eftersom du då har fast pris. Under resten av året har du dock rörligt elavtal, vilket innebär att du får lägre pris om elpriset sjunker under sommaren.
De månader då elavtalet är fast är december till mars. Övriga månader har du alltså rörligt elavtal. Det här är ett bra val för dig som har en lite högre elförbrukning, är orolig över kalla vintrar och högre elpriser under vintern och vill vara skyddad från topparna i elpriset. Det är också ett bra val för dig som vill ha fördelarna av såväl rörligt som fast elpris, och ha fast pris när det är som mest gynnsamt och rörligt när det är mest fördelaktigt.

Fast elavtal

Fast elavtal innebär helt enkelt att du alltid har ett fast pris, under hela året, och alltid vet hur mycket du betalar för elen oavsett hur priset varierar på marknaden. Ett bundet avtal utgår från det pris som gäller när du tecknar avtalet.
Ett fast elavtal kan kännas tryggt, eftersom du alltid vet hur mycket din el kostar. Du behöver inte oroa dig för toppar i elpriset. Även om du inte kan ta del av lägre elpriser under sommaren, så vet du alltid vad du betalar och har samma pris under vintern – även om elen blir dyrare då så betalar du samma pris som under sommaren.
Det här är alltså ett bra val för dig som vill ha koll på elräkningen, och inte vill påverkas av svängningar på marknaden. Du kan välja att ha ett avtal under ett, två eller tre år och har då samma pris under hela den tiden. Om du sedan tecknar ett nytt avtal så fungerar det på samma sätt, men då gäller det pris som är aktuellt när du tecknar det nya avtalet – vilket kan vara både lägre och högre.

1 års fri månadsavgift och 400 i rabatt när du värvar en vän

förnybar enegi

Bra miljöval

Fast elavtal innebär helt enkelt att du alltid har ett fast pris, under hela året, och alltid vet hur mycket du betalar för elen oavsett hur priset varierar på marknaden. Ett bundet avtal utgår från det pris som gäller när du tecknar avtalet.
Ett fast elavtal kan kännas tryggt, eftersom du alltid vet hur mycket din el kostar. Du behöver inte oroa dig för toppar i elpriset. Även om du inte kan ta del av lägre elpriser under sommaren, så vet du alltid vad du betalar och har samma pris under vintern – även om elen blir dyrare då så betalar du samma pris som under sommaren
Det här är alltså ett bra val för dig som vill ha koll på elräkningen, och inte vill påverkas av svängningar på marknaden. Du kan välja att ha ett avtal under ett, två eller tre år och har då samma pris under hela den tiden. Om du sedan tecknar ett nytt avtal så fungerar det på samma sätt, men då gäller det pris som är aktuellt när du tecknar det nya avtalet – vilket kan vara både lägre och högre.
Elen från Telge energi är inte bara förnybar, utan även hållbar. Elen är märkt med Naturskyddsföreningens miljömärkning ”Bra miljöval”. Det innebär att all el kommer från förnybara källor, och uppfyller hårda miljökrav.
Dessa miljökrav handlar om att vattenkraften låter fiskarna leva och leka, vindkraften står aldrig i naturområden som är känsliga och man tar hand om solcellerna när de har passerat sin långa livslängd.
Man avsätter också pengar till en fond för investeringar i biologisk mångfald och energieffektivisering. Detta görs för varje förbrukad kilowattimme el.

Vindkraft, vattenkraft och solenergi

Energikällorna är alltså endast sol, vind och vatten. Solkraften kommer direkt från solens strålar, och det är en förnybar energikälla. Genom att fossila energikällor ersätts med sol så minskar skadliga klimatutsläpp.
Vindkraften kommer från vindkraftverk, och vinden är en oändlig energikälla. Vattenkraften är den största förnybara energikällan i vårt avlånga land, men ofta är vattenkraft dålig för djur och natur. Vattenkraften från Telge energi är dock märkt med ”Bra miljöval” vilket gör att den inte är skadlig på samma sätt.

1 års fri månadsavgift och 400 i rabatt när du värvar en vän

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *